Πώς να γίνετε μέλος της BNI

Εάν είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης ή ελεύθερος επαγγελματίας και δραστηριοποιείστε στην Ελληνική αγορά, μπορείτε να αιτηθείτε να γίνετε μέλος στη ΒΝΙ της περιοχής σας. Μπορείτε να επισκεφτείτε μια από τις ομάδες μας ως επισκέπτης αρχικά, ώστε να διαπιστώσετε πώς μπορείτε να ωφεληθείτε. 

Κανονισμοί της ΒΝΙ

  • Σε κάθε ομάδα ΒΝΙ δεχόμαστε μόνο ένα άτομο από κάθε επάγγελμα / εξειδίκευση.
  • Τα μέλη εκπροσωπούν το βασικό τους επάγγελμα - όχι δευτερεύουσα απασχόληση.
  • Η εβδομαδιαία συμμετοχή είναι πολύ σημαντική. Εάν πρέπει να απουσιάσει το μέλος μπορεί να στέλνει αντικαταστάτη, έτσι δεν θεωρείται απών.
  • Τα μέλη των ομάδων δεσμεύονται να είναι θετικοί, βοηθητικοί και να φέρνουν καλόπιστες συστάσεις στα άλλα μέλη.

The Latest From BNI View All

Subscribe to our newsletter for exclusive tips on networking, public speaking and business.