Συχνές Ερωτήσεις

Ε: Θέλω να γίνω μέλος αλλά:

 • Δεν με εξυπηρετεί η συγκεκριμένη περιοχή
 • Μένω σε άλλη πόλη
 • Δεν με βολεύει η ημέρα της συνάντησης
 • Είναι κατειλημμένη η θέση στο επάγγελμά μου

Α: Αν συμβαίνει κάτι από τα παραπάνω και αφήστε μας τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας βοηθήσουμε.

Ε: Μπορεί οποιοσδήποτε να συμμετάσχει σε ομάδα;

Α: Δεχόμαστε μόνο ένα άτομο ανά επαγγελματική ιδιότητα σε κάθε ομάδα. Σε κάποια επαγγέλματα με πολλές εξειδικεύσεις δεχόμαστε έναν εκπρόσωπο από κάθε εξειδίκευση. Σε αυτή την περίπτωση το μέλος μπορεί να ζητάει συστάσεις μέσα στην ομάδα μόνο στην εξειδίκευση που έχει κατοχυρώσει. Για παράδειγμα ο κλάδος των ασφαλειών εμπεριέχει πολλές εξειδικεύσεις και σε κάθε ομάδα υπάρχουν 4 θέσεις ασφαλιστικών συμβούλων: α) ασφάλειες ζωής & συνταξιοδοτικά προγράμματα, β) εμπορικοί κίνδυνοι, αστικές ευθύνες, ασφάλειες αυτοκινήτων, γ) ασφάλειες σκαφών και δ) ασφάλειες αεροπλάνων.

Ε: Πώς γνωρίζετε την ποιότητα των νέων μελών;

Α:  Συνήθως σε μια ομάδα σας συστήνει ένα μέλος της ΒΝΙ. Σε κάθε περίπτωση, στην αίτηση που συμπληρώνουν τα νέα μέλη υπάρχει πεδίο στο οποίο ζητούμε στοιχεία επικοινωνίας από άλλους επαγγελματίες που σας γνωρίζουν. Επιπλέον, υπάρχει μια επιτροπή που αποτελείται από μέλη της κάθε ομάδας και η οποία διενεργεί συνεντεύξεις με τα υποψήφια μέλη. Η λογική της ΒΝΙ είναι ότι τα ίδια τα μέλη προσκαλούν και αξιολογούν τις αιτήσεις συμμετοχής στην ομάδα τους, επιλέγοντας τους καλύτερους επαγγελματίες στο είδος τους αλλά και τις συμβατές με αυτούς προσωπικότητες έτσι ώστε να μπορούν να τους συστήνουν.

Ε: Τι συμβαίνει αν ένα μέλος πάρει μια σύσταση και κάνει ανεπαρκή δουλειά;

Α: Τα μέλη δεσμεύονται να εξυπηρετούν τις συστάσεις με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Παρόλα αυτά το σύστημα ΒΝΙ μαθαίνει στα μέλη να λειτουργούν μια επιτροπή δεοντολογίας η οποία ελέγχει τακτικά το πώς εξυπηρετήθηκαν οι συστάσεις που ανταλλάσσονται. Επιπλέον, εάν κάποιος ανακαλύψει ότι η σύσταση που έδωσε δεν εξυπηρετήθηκε ικανοποιητικά από αυτόν που την πήρε, δηλαδή ότι δεν έκανε καλή δουλειά εκεί όπου τον σύστησε μέλος της ΒΝΙ, οφείλει να το αναφέρει στην επιτροπή των μελών ώστε να το ερευνήσει και να πάρει μέτρα αν χρειαστεί. 

Ε: Ποια επαγγέλματα είναι αυτά που επωφελούνται περισσότερο από τη δικτύωση;

Α: Εάν η δουλειά σας αναπτύσσεται με συστάσεις, τότε σας χρειάζεται μέθοδος στην επαγγελματική σας δικτύωση, και αυτή είναι το referral marketing το οποίο εφαρμόζουμε στη ΒΝΙ. Δεν έχει να κάνει με το επάγγελμα αλλά με το άτομο. Το επάγγελμα μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Εάν είστε σοβαρός επαγγελματίας εστιασμένος στο να επιτύχετε και γνωρίζετε οτι "τα καλά κόποις κτώνται", τότε είστε το άτομο που θέλουμε στην ομάδα. Στην ΒΝΙ όσο χρόνο και ενέργεια αφιερώσετε, τόση δουλειά θα πάρετε, γιατί το σύστημα βασίζεται στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης η οποία απαιτεί χρόνο.

Ε: Μπορούν τα μέλη να φέρνουν επισκέπτες;

Α: Ενθαρρύνουμε τα μέλη να προσκαλούν επισκέπτες στην ομάδα τους. Σκοπός της ΒΝΙ είναι η αύξηση των γνωριμιών των μελών και η ποιοτική συνεργασία μεταξύ τους προκειμένου να καλλιεργούν σχέσεις εμπιστοσύνης ώστε να προκύπτουν επαγγελματικές συστάσεις που καταλήγουν στο κλείσιμο δουλειών και την κερδοφορία των επιχειρήσεών τους. Η ΒΝΙ δεν είναι ένα κλειστό σύστημα, αντιθέτως είναι ένας οργανισμός με εξωστρέφεια που ενθαρρύνει την αγορά να γνωρίζει τα μέλη των ομάδων της και να δημιουργούν συνεργασίες. Παρόλα αυτά, οι εβδομαδιαίες συνεδριάσεις των ομάδων υποδέχονται περιορισμένο αριθμό επισκεπτών και άρα πριν κάποιος επισκεφτεί μια ομάδα θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει πρόσκληση είτε από μέλος, είτε μέσω αιτήματός του στη σελίδα αυτή, ώστε να μπορέσει η ομάδα να τον υποδεχτεί κατάλληλα και να τον κατατοπίσει γι αυτό που αναζητά.

Ε: Υπάρχουν κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας που απαγορεύουν τη συμμετοχή στη ΒΝΙ κάποιων επαγγελμάτων;

Α: Η ΒΝΙ κατανοεί τη σημαντικότητα των κανόνων δεοντολογίας κάποιων επαγγελμάτων και αντιλαμβάνεται ότι οι κανόνες αυτοί μπορεί να διαφέρουν από τόπο σε τόπο. Συνεπώς, η ΒΝΙ καλεί τα μέλη της να γνωρίζουν και να τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματός τους και να μην τους παραβιάζουν. Σε περίπτωση που οι κανόνες λειτουργίας της ΒΝΙ πιθανά παραβιάζουν τους κανόνες δεοντολογίας κάποιου επαγγέλματος, τότε υπερισχύουν οι κανόνες του επαγγέλματος. Τελικός στόχος της ΒΝΙ είναι πάντα να εκπαιδεύει τα μέλη της έτσι ώστε να αυξάνουν τον κύκλο εργασιών τους, και πρόθεσή της είναι να συμβαίνει αυτό με κάθε νόμιμο και ηθικό μέσο.

Ε: Εάν εξειδικεύομαι σε έναν μόνο τομέα του επαγγέλματός μου, οφείλω να είμαι ειδικός σε όλη τη γκάμα του επαγγέλματός μου;

Α: Η ΒΝΙ κατανοεί ότι μερικά επαγγέλματα έχουν εύρος εξειδίκευσης και άρα ένας επαγγελματίας μπορεί να καλύπτει μόνο μια εξειδίκευση. Η ΒΝΙ δεν θα ζητήσει από κανέναν να συμμετάσχει σε δραστηριότητα που είναι πέραν της εξειδίκευσής του. Αντίστοιχα, η ΒΝΙ δεν επιτρέπει στους επαγγελματίες να εξυπηρετούν πελάτες πέραν του σκοπού και των δυνατοτήτων τους.

Ε: Το επάγγελμά μου δεν μου επιτρέπει να αναζητώ άμεσα πελάτες. Είναι η ΒΝΙ για μένα;

Α: Ναι, είναι. Πρωταρχικός σκοπός της ΒΝΙ είναι να βοηθά τα μέλη της ώστε να αυξάνουν την πελατεία τους αλλά και να προσφέρει σημαντική εκπαίδευση γύρω από το σωστό και αποτελεσματικό networking, ανεξάρτητα από το επάγγελμα του μέλους. Ο επαγγελματίας αυξάνει τη δουλειά του όταν μάθουν οι γύρω του τι κάνει, πόσο καλά το κάνει και αποκτήσουν και ένα βαθμό άνεσης μαζί του. Σε αυτή τη λογική, η ΒΝΙ προσφέρει το πλαίσιο ώστε τα μέλη της να γνωρίζουν και να συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες από άλλους χώρους που επίσης αναζητούν τη δικτύωση με επαγγελματίες.  

Ποιό είναι το κόστος συμμετοχής στη ΒΝΙ;

Υπάρχει ένα ποσό εφάπαξ εγγραφής καθώς και ένα ποσό ετήσιας συνδρομής. Ακόμη, στις εβδομαδιαίες συναντήσεις των ομάδων, υπάρχει μια ελάχιστη χρέωση για το χώρο που πραγματοποιείται η συνάντηση και τον καφέ που προσφέρεται. Το ίδιο ισχύει και για κάθε διοργάνωση η εκπαίδευση στην οποία τα μέλη πληρώνουν το ελάχιστο κόστος των προσφερόμενων παροχών. Ωστόσο η πραγματική επένδυσή σας στη ΒΝΙ είναι ο χρόνος και η ενέργεια που απαιτείται να καταθέσετε προκειμένου να αναπτύξετε αμοιβαίες και επωφελείς σχέσεις εμπιστοσύνης με άλλους επαγγελματίες, έτσι ώστε να τους ωφελήσετε και να ωφεληθείτε. Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Γραμματέα της ομάδας που επισκεφτήκατε για περισσότερες πληροφορίες. Όταν συμπληρώσετε τη φόρμα αιτήματος εγγραφής στην ΒΝΙ, η υποψηφιότητά σας θα εξεταστεί από την επιτροπή των μελών και θα ειδοποιηθείτε για την εξέλιξη του αιτήματός σας πριν την επόμενη συνάντηση.

Ποια είναι τα οφέλη του μέλους της BNI;

 • Προβάλλετε τη δουλειάς σας σε εκατοντάδες και χιλιάδες άλλους επαγγελματίες της τοπικής και παγκόσμιας αγοράς.
 • Αυξάνετε τον κύκλο εργασιών σας μέσω των επαγγελματικών συστάσεων.
 • Μαθαίνετε να μιλάτε διαφορετικά για τη δουλειά σας και για εσάς τον ίδιο στους πελάτες σας.
 • Βελτιώνετε τις ικανότητές σας στην παρουσίαση της δουλειάς σας.
 • Συμμετέχετε σε 50 συναντήσεις networking το χρόνο
 • Αποκτάτε πρόσβαση στο BNI University, μια online πλατφόρμα με διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα γύρω από τη δικτύωση.
 • Αποκτάτε πρόσβαση στο BNI Connect μια παγκόσμια online πλατφόρμα στην οποία επικοινωνείτε με 250.000 ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σε κάθε γωνιά του κόσμου
 • Αποκτάτε πρόσβαση σε τοπικά και διεθνή online media με χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό πάνω στη δικτύωση, τον δημόσιο λόγο και το management.
 • Εκπαιδεύεστε σε εξειδικευμένα workshops που διοργανώνονται τοπικά, σε εθνικό επίπεδο και διεθνώς.
 • Συμμετέχετε σε ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια

Πώς συμμετέχω;
 
Γράφομαι σε μια ομάδα ΒΝΙ πριν γραφτεί ο ανταγωνιστής μου!

The Latest From BNI View All

Subscribe to our newsletter for exclusive tips on networking, public speaking and business.