Ελάτε να μας γνωρίσετε

 

01 Επισκεφτείτε μία από τις επιχειρηματικές μας ομάδες.

 

02 Μετά τη συνεδρίαση θα σας κατατοπίσουν προσωπικά για τις ανοιχτές θέσεις σχετικά με το επάγγελμα σας.

 

03 Η διαδικασία ένταξης νέων μελών περιλαμβάνει αίτηση και συνέντευξη.

The Latest From BNI View All

Θέλετε να λαμβάνετε το newsletter μας?