Πληρωμές μελών

για να προχωρήσετε με την πληρωμή σας.

Νέα μέλη: Παρακαλούμε προχωρήστε σε εξόφληση της συνδρομής σας μόνο εάν έχετε πάρει έγκριση από τον υπεύθυνο της ομάδας με τον οποίο κάνατε τη συνέντευξη.

Ανανέωση συνδρομής: Παρακαλούμε προχωρήστε στην εξόφληση της συνδρομής σας αφού εξασφαλίσετε την έγκριση της επιτροπής των μελών της ομάδας σας.

 

The Latest From BNI View All

Subscribe to our newsletter for exclusive tips on networking, public speaking and business.