Εκπαιδεύσεις

Παραμετροποιήστε έτος, μήνα και περιοχή, είτε τύπο εκδήλωσης για να δείτε τις διαθέσιμες εκπαιδεύσεις και εκδηλώσεις στην περιοχή σας. Επιλέξτε την κάθε εκδήλωση για περισσότερες πληροφορίες. Το κόστος των εκδηλώσεων αναφέρεται στην περιγραφή κάθε εκδήλωσης. Για να πληρώσετε τη συμμετοχή σας στην εκπαίδευση ή εκδήλωση

Πρόσφατα Νέα από τη BNI παγκοσμίως Δείτε όλα τα Νέα

.