Η ιστορία μας

Πάνω από 39 χρόνια καινοτομίας

Η ΒΝΙ στηρίζει τον επιχειρηματία στη λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησής του με εκπαίδευση, συστηματική εμπορική στόχευση και καλλιέργεια σχέσεων με την επιχειρηματική κοινότητα, τόσο της τοπικής αγοράς του, όσο και των τοπικών αγορών σε πάνω από 1.000 πόλεις σε 80 χώρες. Η ΒΝΙ από το 1985 έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη πάνω από 25.000.000 ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να εξελιχθούν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας στους κλάδους που δραστηριοποιούνται. Σήμερα η ΒΝΙ αποτελεί κοιτίδα της ανάπτυξης και κίνημα κουλτούρας αξιών και προόδου.

1985

United States

1996

Canada
United Kingdom

1997

Australia

1998

Ireland
South Africa

1999

Singapore
Sweden

2000

Malaysia
New Zealand

2001

Latvia

2002

Barbados
Norway

2003

Germany
Italy
Netherlands
Portugal

2004

Austria
Denmark
India
Israel

2005

United Arab Emirates
France
Switzerland

2006

Japan
Mexico
Poland
Thailand

2008

Finland
Kenya

2009

Belgium (French)
Brazil
Hungary
Nigeria
Slovenia

2010

Colombia
Cyprus
Vietnam

2011

Malta
Spain

2012

Belgium
Macau
Mainland China
Turkey

2013

Cambodia
Costa Rica
Croatia
Slovakia
South Korea

2014

Laos
Lithuania
Morocco
Philippines
Qatar
Serbia
Sri Lanka

2015

Bulgaria
Chile
Estonia
Greece
Luxembourg
Peru
Tanzania
Uganda

2016

Argentina
Hong Kong, China
Indonesia
Romania
Taiwan, China

2018

Guatemala

2020

Mongolia

2021

Mauritius