Συνέργειες - Χορηγίες

Πώς συνεργαζόμαστε με τους χορηγούς

Σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο η ΒΝΙ κάνει στρατηγικές συνεργασίες με οργανισμούς και εταιρείες με τις οποίες έχουν κοινές αξίες και στόχους. 

Ευκαιρίες συνεργασίας με τη ΒΝΙ Ελλάδας:

Αν είστε εταιρία ή οργανισμός και ενδιαφέρεστε να γίνετε χορηγός σε μια από τις επιχειρηματικές εκδηλώσεις που διοργανώνουμε για την Ελληνική αγορά κατά τη διάρκεια του έτους, με αντάλλαγμα την προβολή των σκοπών της εταιρείας σας, μιλήστε μαζί μας.