Χάρη στη BNI

Για κάποιους αποτελεί κύριο γνώμονα της επιχειρηματικής τους εξέλιξης, για άλλους καταλύτη προσωπικής εξέλιξης.
Ένα είναι σίγουρο: Η συμμετοχή στη ΒΝΙ αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων. Στα παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε μέλη μας να μιλούν για την προσωπική τους εμπειρία.