Γίνετε μέλος

Απευθυνόμαστε σε ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ανεξαρτήτως τζίρου.

Εάν δεν έχετε ζήσει την εμπειρία μιας επιχειρηματικής συνάντησης της BNI, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε μια φορά δωρεάν ως επισκέπτης.

Για να σας δεχτούμε ως μέλος μας θα χρειαστεί να μας υποβάλλετε κάποια στοιχεία και να περάσετε από μια σύντομη συνέντευξη με έναν εκπρόσωπό μας.

Η διαδικασία της αίτησης- συνέντευξης και ένταξης περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα: